Monitorování síťové komunikace s ntopng ve Fedoře 31

Monitorování síťové komunikace s ntopng ve Fedoře 31

Jak spustit ntopng v kontejneru pod Fedorou 31 pro monitorování lokálního síťového rozhraní s použitím docker-compose.

1) Instalace Dockeru na Fedorě 31

Instalace balíčků:

$ sudo dnf install docker docker-compose

Konfigurace systemd aby používalo cgroups v1 namísto v2 (protože Docker v2 zatím nepodporuje [Březen 2020]):

$ sudo grubby --update-kernel=ALL --args="systemd.unified_cgroup_hierarchy=0"
$ sudo reboot

Spuštění docker démona:

$ sudo systemctl start docker

(Volitelné) Pokud chcete aby se docker démon spouštěl automaticky:

$ sudo systemctl enable docker

2) Připrava docker-compose.yml

Vytvořte soubor “docker-compose.yml” s tímto obsahem:

version: '3'

services:

 ntopng:
  image: vimagick/ntopng
  command: --community -d /var/lib/ntopng -i wlp3s0 -r 127.0.0.1:6379@0 -w 0.0.0.0:3000
  volumes:
   - ./data/ntopng:/var/lib/ntopng:z
  network_mode: host
  restart: unless-stopped

 redis:
  image: redis:alpine
  command: --save 900 1
  ports:
   - "6379:6379"
  volumes:
   - ./data/redis:/data:z
  restart: unless-stopped

Důležité:

 • Nastavte správné síťové rozhraní, které chcete monitorovat. Já mám nastaveno “wlp3s0” (parametr “-i” v “command:” pro ntopng container).
 • Všimněte si suffixu “:z” pro mapování oddílů – ten se postará o to, že namapované lokální adresáře budou mít správný SELinux kontext.

3) Vytvoření adresářů

Adresáře, které se namapují do kontejneru a zajistí persistentní uložení dat mezi spuštěními.

$ mkdir -m 777 -p data/{ntopng,redis}

4) Spuštění ntopng

$ sudo docker-compose up -d

Tento příkaz se postará o spuštění obou dvou nakonfigurovaných kontejnerů (ntopng a redis).

5) Webové rozhraní ntopng

Webové rozhraní ntopng bude dostupné na: http://127.0.0.1:3000

Při prvním přihlášení budete muset použít výchozí uživatelské jméno a heslo (bude uvedeno přímo na přihlašovací stránce) a následně budete vyzvání ke změně hesla.

Ve webovém rozhraní pak můžete sledovat aktivní toky:

Nebo upozornění:

X) Tipy pro debugování kontejnerů

Seznam běžících kontejnerů:

$ sudo docker ps

Logy z konkrétního kontejneru:

$ sudo docker logs -f CONTAINER_ID

Zastavení všech běžících kontejnerů:

$ sudo docker stop $(sudo docker ps -a -q)

Zastavení kontejnerů spuštěných v rámci docker-compose:

$ sudo docker-compose stop
Comments are closed.