MikroTik RouterOS SSH autentizace pomocí veřejného klíče

MikroTik RouterOS SSH autentizace pomocí veřejného klíče

Jak nastavit přihlašování na MikroTik RouterOS pomocí veřejného klíče namísto hesla.

Prerekvizity

1) Vygenerovaný pár privátní/veřejný klíč na vašem počítači:

$ ssh-keygen -t rsa

2) Povolená a nakonfigurovaná služba SSH na MikroTiku

Konfigurace autentizace pomocí klíče

1) Nakopírování vašeho veřejného klíče (.pub) na MikroTik router

$ scp -P <PORT> ~/.ssh/id_rsa.pub  <UZIVATEL>@<IP_NEBO_HOSTNAME_ROUTERU>:muj_klic.pub
  • Parametr “-P <PORT>” budete potřebovat pouze pokud vám SSH služba na MikroTiku beží na jiném než defaultním portu 22.
  • “<UZIVATEL>” se musí schodovat s uživatelem na MikroTiku.

2) Přiřazení veřejného klíče k uživateli na MikroTiku

[UZIVATEL@MikroTik] > /user ssh-keys import public-key-file=muj_klic.pub user=UZIVATEL

A je to!

Comments are closed.