Browsed by
Tag: xml

Několik poznámek k XML

Několik poznámek k XML

XML je značkovací jazyk pro popis dat. Je to zkratka Extensible Markup Language. XML nemá předdefinovaná jména elementů, tak jako třeba HTML, ale umožňuje definovat vlastní. Pravidla pro zápis XML jsou definována v jeho specifikaci, vytvořené konsorciem W3C.