Browsed by
Tag: C/C++

Konkurentní server v C++

Konkurentní server v C++

Konkurentní server dokáže obsloužit více klientů zároveň. V mém kódu je tohoto požadavku dosaženo použitím systémového volání fork, které slouží k vytvoření nového procesu. Stejné funkčnosti se dá docílit i pomocí jiných metod, mimo jiné použitím vláken, či funkcí select() a poll() z knihovny pro práci se sockety.