Minimalizace spotřeby Raspberry Pi Zero

Minimalizace spotřeby Raspberry Pi Zero

Několik tipů jak ušetřit pár mA při provozu Raspberry Pi Zero. Tyto tipy se vám budou hodit primárně, pokud vaše RPI Zero napájíte baterií.

Vypnutí HDMI

Pokud vám Raspberry Pi běží bez připojeného displeje a HDMI není třeba, jeho vypnutí vám ušetří kolem 30mA.

# Vypnutí
/opt/vc/bin/tvservice -o

# Opětovné zapnutí
/opt/vc/bin/tvservice -p

Příklad:

pi@pihole:~ $ sudo /opt/vc/bin/tvservice -o
Powering off HDMI

Vypnutí Bluetooth

Pokud je nepotřebujete, vypnete je přidáním tohoto řádku do /boot/config.txt a restartem:

dtoverlay=pi3-disable-bt

Vypnutí Wi-Fi

Pokud je nepotřebujete, vypnete je přidáním tohoto řádku do /boot/config.txt a restartem:

dtoverlay=pi3-disable-wifi

Vypnutí USB

Pokud na svém Zeru nepoužíváte USB port, můžete ho vypnout pomocí:

# Vypnutí
echo 0 | sudo tee /sys/devices/platform/soc/20980000.usb/buspower >/dev/null

# Opětovné zapnutí
echo 1 | sudo tee /sys/devices/platform/soc/20980000.usb/buspower >/dev/null

Vypnutí LED diody

Ve stavu největší nouze je možnost vypnutí i té jedné LED diody co Raspberry Pi Zero má a to přidáním následujících řádků do /boot/config.txt a restartem:

dtparam=act_led_trigger=none
dtparam=act_led_activelow=on
Comments are closed.