Všechny menu v Gnome pod jednu ikonu

Všechny menu v Gnome pod jednu ikonu

Jak nahradit široký Gnome Menu Bar obsahující položky “Applications, Places, System” jednou ikonou.

Pro přidání nového menu, kde bude vše pod jednou ikonou:

1) Klepnout pravým tlačítkem na panel s Menu Barem a zvolit položku “New Panel”.
2) Vybrat “Main Menu” a kliknout na “add”, v panelu se poté objeví nová ikona menu.

Pro odstranění starého Menu Baru obsahující položky “Application, Places, System”:

1) Klepnout pravým tlačítkem na Menu Bar a vybrat “Remove From Panel”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.