Správa služeb (démonů) ve Fedoře

Správa služeb (démonů) ve Fedoře

Ukázka práce s dvěma nástroji pro správu a manipulaci se službami (démony) ve Fedoře.

Pro výpis, které služby jsou nastaveny pro které runlevely:

chkconfig

Příklad nastavení spouštění syslog-ng v runlevelech 2 až 5:

chkconfig syslog-ng on

Zjištění aktuálního stavu služby syslog-ng:

service syslog-ng status

Spuštění služby syslog-ng (jsou potřeba práva roota):

service syslog-ng start

Restart služby syslog-ng:

service syslog-ng restart

Zastavení služby syslog-ng:

service syslog-ng stop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.