Hromadný převod pdf do čistého textu

Hromadný převod pdf do čistého textu

Jak převést několik PDF dokumentů do plaintextu.

Je třeba nainstalovat nástroj xpdf.

Pro převod všech pdf souborů v aktuální složce použijte příkaz:

ls | grep .pdf$ | xargs -n 1 pdftotext

Vysvětlení:
ls – vylistuje soubory v aktuálním adresáři
grep .pdf$ – vyfiltruje pouze soubory s příponou “.pdf”
xargs -n 1 pdftotext – Vezme vždy jedno jméno souboru a předá ho jako parametr příkazu pdftotext, který provede konverzi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.